Witamy na stronie kwartalnika „Hodowca Zwierząt Futerkowych”

Periodyk ukazuje się od ponad 10 lat, wydawany jest niezmiennie przez Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Czasopismo przeznaczone jest dla hodowców zwierząt futerkowych zrzeszonych w PZHiPZF. Publikowane artykuły naukowe służyć mogą równiez studentom kierunków zootechnicznych czy weterynaryjnych.  „Hodowca” jest czasopismem punktowanym i znajduje sie  na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.