Certyfikacja

Czym jest certyfikacja i dlaczego powstała?

Jesteśmy pierwszym w Polsce Związkiem Hodowców, który opracował i wdrożył procedurę certyfikacyjną dla ferm mięsożernych zwierząt futerkowych. Certyfikacja, to dodatkowa procedura weryfikacyjna mająca na celu potwierdzenie wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt, profesjonalnego przygotowania hodowców, zachowania reżimu dotyczącego ochrony środowiska czy profilaktyki weterynaryjnej.

Główne założenia

Procedura weryfikacyjna została zainicjowana w 2010 roku. Certyfikujemy w pierwszej kolejności fermy jenotów i lisów, a następnie norek. Komisja badająca weryfikowane fermy składa się z:

  • pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego (w stopniu przynajmniej doktora) z katedr bądź zakładów zajmujących się hodowlą zwierząt. Kontrolowane aspekty to dobrostan zwierząt
  • lekarza weterynarii, specjalisty z zakresu chorób zwierząt futerkowych. Kontrolowane aspekty to profilaktyka weterynaryjna, ogólna zdrowotność zwierząt na fermie
  • przedstawiciela PZHiPZF. Kontrolowane aspekty to uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska, prawidłowość prowadzonej dokumentacji, profesjonalne przygotowaniehodowców poparte odpowiednimi certyfikatami (udział w specjalistycznych szkoleniach, które są organizowane przez Związek).

Zapraszamy do kontaktu z biurem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, w celu uzyskania więcej informacji