Ekologia

Rola hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych w utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ ) oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Więcej...

Ekologia a hodowla zwierząt futerkowych

Przedmiotem badań ekologii są relacje między organizmami żywymi a otaczającym je środowiskiem. Jest to punkt wyjścia do zrozumienia zasad funkcjonowania przyrody, jako środowiska życia człowieka.

Więcej...

Ekologiczne aspekty hodowli zwierząt futerkowych

Ekologia zwierząt, w szczególności zwierząt futerkowych znajdujących się w obiektach hodowlanych – fermach dotyczy przede wszystkim badania wzajemnego oddziaływania zwierząt na środowisko i odwrotnie. Zajmuje się ona określaniem prawidłowości oddziaływań lub stopnia odchyleń oraz możliwością korygowania tych zależności.

Więcej...