Sprostowanie

Redakcja kieruje przeprosiny do Pana prof. dr. hab. Andrzeja Filistowicza oraz do Pana dr. inż. Sławomira Nowickiego z powodu mylnego opisu zdjęć autorów artykułu umieszczonego w Hodowcy Zwierząt Futerkowych na str 34, wydanie wrzesień 2014 nr 56.

Prawidłowy opis fotografii :

1- prof. dr hab. Andrzej Filistowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2- prof. dr hab. Piotr Przysiecki, Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

3- dr inż. Sławomir Nowicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wróć