WAŻNE ZMIANY w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015r., które będzie  obowiązywało od dnia 1 lipca 2018r.

Wróć